Leszek Sobocki (ur. 1934)
Portret Trumienny IV, z cyklu Portrety trumienne, 1974
Zakup od autora, 1978
imnk
miniaturka

technika / materiał: blaszana tablica informacyjna, olej

wymiary: 50x29

oznaczenie autorskie: Nie sygn., na odwrocie napis: Leszek Sobocki z cyklu „Portret trumienny” (...) 1974 (...); pieczęć autorska

opis: W twórczości Leszka Sobockiego jego własny wizerunek odgrywa bardzo ważną rolę. Staje się on w jego dziełach symbolicznym wyobrażeniem postaci zastępczej – każdym. Obrazy Sobockiego służą wypowiedzi o rzeczach i prawdach ogólnych, dotyczących każdego człowieka, poruszają tematy egzystencjalne. Charakterystyczną cechą prac Sobockiego jest przekraczanie granic tradycyjnych gatunków artystycznych i łączenie środków wyrazu.

Przedmioty codziennego użytku naznaczone przez artystę własnym piętnem – wizerunkiem, stają się w cyklu Portretów trumiennych świadectwem życia i upływu czasu. Przedmioty te ulegają stopniowej naturalnej degradacji i wraz z nimi nieubłaganie starzeje się wizerunek. Dzieła nawiązują wprost do tradycji staropolskich, sarmackich portretów umieszczanych na trumnach szlacheckich (XVII–XVIII wiek.). Tamte wizerunki jednak, w przeciwieństwie do dzieł Sobockiego, miały zatrzymać czas w miejscu. Artysta natomiast podkreśla upływ czasu i chce poddać się jego biegowi. 


Światosław Lenartowiczekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ex-Presja >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>