Leszek Sobocki (ur. 1934)
Portret Trumienny VIII, z cyklu Portrety trumienne, 1976
Zakup od autora, 1978
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>