Leszek Sobocki (ur. 1934)
Polak 1979, 1979
Zakup 1979
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, pilśń

wymiary: 90x90

oznaczenie autorskie: Nie sygn., na odwrocie napis: Leszek Sobocki Polak 1979; pieczęć autorska

opis: Dla władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wybór Karola Wojtyły (1920–2005) na papieża był faktem niepomyślnym, zwiastującym ożywienie ruchu religijnego i dysydenckiego w kraju. Cenzura w znacznym stopniu ograniczała informacje dotyczące Jana Pawła II. Obraz Sobockiego jest kryptoportretem papieża. Artysta namalował go kilka miesięcy po konklawe, specjalnie na wystawę Polaków portret własny, przygotowywaną w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1979 roku. Ponieważ można było się spodziewać, że cenzura w obawie przed patriotycznymi i religijnymi demonstracjami nie zezwoli na wystawienie wizerunku Jana Pawła II, malarz zastosował kamuflaż, komponując portret z podobizn papieża i własnej. Zrezygnował też z identyfikujących modela czytelnych znamion godności arcykapłana, wykorzystując formułę aktu. Jedynym znakiem papiestwa pozostała biała piuska, niemal niewidoczna, słabo odcinająca się od karnacji twarzy i nagich ramion. Zastosował natomiast inne elementy określające papieża – dobrze Polakom znany gest splecionych rąk wspierających brodę, charakterystyczne spojrzenie oraz zdominowaną przez błękit kolorystykę, symbolizującą uduchowienie i transcendencję. Obraz opatrzony „nic nie mówiącym tytułem” Polak 1979 nie pozostawił cenzurze pola manewru. Został zaprezentowany na wystawie. 


Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ex-Presja >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>