Tadeusz Makowski (1882-1932)
Muzykanci (Trzej muzykanci), 1928
Zakup, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 81x100

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: T Makowski 28; Na odwrociu napis: TADÉ / MAK / OW / SKI / Les trois / musiciens / 1928 / Paris

opis: W końcu lat dwudziestych Makowski wprowadził do swoich obrazów tematykę muzyczną. Wynikło to bezpośrednio z zainteresowań artysty, który od dziecka wykazywał ponadprzeciętne uzdolnienia muzyczne. Grał na skrzypcach i gitarze, a renowacja starych skrzypiec należała do jego ulubionych zajęć. Od 1927 roku aż do śmierci Makowskiego częstymi gośćmi w jego pracowni byli kompozytor Szymon Laks (1901–1983) i skrzypek Bernard Maik, którzy grając towarzyszyli malującemu artyście. Instrumenty muzyczne występują w tym czasie także jako rekwizyty w jego obrazach o tematyce dziecięcej, czasem stanowiąc element pierwszorzędny, określający treść przedstawienia. W omawianym obrazie wiejską kapelę tworzą dorośli mężczyźni. Grają na basetli, trąbce i bębnie. Dynamiczny układ postaci muzykantów w sposób sugestywny oddaje rytmikę granej przez nich melodii. 

Ś.L.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>