Ludwik Puget (1877-1942)
Ławka, [1908]
Pochodzenie niewiadome
imnk
miniaturka

technika / materiał: gips, odlew

wymiary: 50x46x39

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Ludwik Puget obdarzony ejdetyczną pamięcią wzrokową i fenomenalnym wyczuciem formy, tworzył małe, kameralne rzeźby, najczęściej w konwencji rodzajowej, zatrzymujące przelotną chwilę. Do tego rodzaju prac należą prezentowane w Galerii: Ławka (ukazująca trzy siedzące, machające nogami i zajęte żywą rozmową pensjonarki) oraz Przed balem (posążek Jadwigi Sokołowskiej, córki profesora historii sztuki Mariana Sokołowskiego, ubranej w balową suknię, uchwyconej przed lustrem, w momentalnym ruchu zsuwania z ramion płaszcza).

Impresyjny charakter dzieł Pugeta z lat poprzedzających wybuch wojny, ich wrażeniowa forma, konkretyzowana szybko, pracą rąk pozostawiających ślady każdego dotknięcia tworzywa, czasem szkicowa, innym razem syntetyczna i uogólniona, pozwalają klasyfikować je jako przykłady impresjonizmu w rzeźbie młodopolskiej.

W.M.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>