Katarzyna Kobro (1898-1951)
Akt dziewczęcy, 1948
Dar córki artystki, Niki Strzemińskiej, 1991-2006
imnk
miniaturka

technika / materiał: brąz

wymiary: 20x23x21,3

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Eksperymenty Katarzyny Kobro w zakresie poszukiwania uniwersalnej metody ustalania idealnych proporcji dla rzeźby oraz stasowania w rzeźbie unizmu doprowadziły do całkowitej niemal rezygnacji artystki z operowania zwartą bryłą.  

Jednak, zarówno w okresie międzywojennym, jak i w pierwszych latach powojennych tworzyła pełnoplastyczne akty kobiece, stojące i siedzące, które pod względem formalnym inspirowane były wczesnym kubizmem. Trzy tego rodzaju prace, znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, podarowane przez córkę artystki Nikę Strzemińską. To jedne z nielicznych zachowanych dzieł Katarzyny Kobro. Większość przepadła w czasie wojny i w trudnych latach powojennych. Przetrwała jednak wiedza o dokonaniach rzeźbiarki, także w zakresie teorii sztuki, które stawiają ją w rzędzie najwybitniejszych twórców polskiej awangardy. 

Wacława Milewska


odlew nr 3/6 z 1989 r. wykonany na zlecenie Niki Strzemińskiej

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Poza Ciało >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>