Tadeusz Kantor (1915-1990)
Pokój Odysa. Scenografia do spektaklu Powrót Odysa wg dramatu Stanisława Wyspiańskiego (Premiera 21 czerwca 1944)
Własność Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
imnk
miniaturka

opis: W Sali Kantora, Sterna i Jaremianki oglądać można scenografię teatralną do spektaklu „Powrót Odysa”, według dramatu Stanisława Wyspiańskiego (1907), wystawionego w przez Tadeusza Kantora w Krakowie, w 1944 roku. Prezentacji dzieła, będącego autorską rekonstrukcją dekoracji scenicznej z lat okupacji, towarzyszy pokaz archiwalnych zdjęć z odgrywanych w owym czasie przedstawień Teatru Niezależnego, założonego przez Kantora w pierwszych latach wojny, działającego w konspiracji.
 „Powrót Odysa” Stanisława Wyspiańskiego, wywiedziony z eposu Homera, opowiada o bohaterze wojny trojańskiej, który po 20 latach powraca na Itakę zastając swój dom zajęty przez zalotników żony Penelopy. Aranżując dzieło Wyspiańskiego Kantor przeniósł je w czasy współczesne, poszerzając jego sferę symboliczną, konfrontując mit z rzeczywistością. Chciał, by – jak mówił - „realne życie rozsadziło (...) iluzyjne formy sceniczne i starło się z nimi w dramatycznym konflikcie”.
  Próby rozpoczęto jesienią 1943 roku. Zespól wykonawców stanowili amatorzy, studenci przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Jagiellońskiego, głównie polonistyki. Odysa grał artysta malarz Tadeusz Brzozowski (1918-1987). Premiera spektaklu odbyła się 21 czerwca 1944 roku w mieszkaniu Magdaleny Stryjeńskiej przy ulicy Grabowskiego 3.


  Juliusz Kydryński, tak relacjonował później to wydarzenie: „Odys ubrany we współczesny hełm żołnierski i zabłocony szynel, Penelopa w stroju fantastycznym, dzierżąca ogromny łuk i gromada zalotników w maskach, zalotników poruszających się w jednakowym, monotonnym i bezmyślnym rytmie – oto elementy składające owo dziwne – w najlepszym tego słowa znaczeniu – przedstawienie. W dramacie Wyspiańskiego najsilniej brzmiały wiersze poświęcone sprawie wojny; i ów mocny symbol, główna forma, zamknięta w smukłej lufie armaty, wydawała się inscenizacyjnie w zupełności uzasadniona”. 


  W „Powrocie Odysa” Kantor ujawnił specyficzne pojmowanie  p r z e d m i o t u   i  C z ł o w i e k a.  To jedno z pierwszych dokonań, w których wykorzystał realność „przedmiotów najniższej rangi”, a postać ludzką sprowadził do roli „zaambalowanej” atrapy. „Biedny” Pokój Odysa z drewnianą podłogą i wyburzoną ścianą, którego głównym elementem jest lufa armatnia, to surrealna przestrzeń, zaaranżowana dla bohatera sprowadzonego do nieokreślonego „coś”, „owiniętego, opakowanego nędznymi, brudnymi szmatami wojskowego szynela”. Wojenna rzeczywistość zderzona z tradycją antyku i teatru Wyspiańskiego określiła w sensie formalnym
i ideowym tę sceniczną realizację, niezwykle ważną dla całej późniejszej twórczości Tadeusza Kantora. 

„Pokój Odysa” jest własnością Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” 


Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>