Wojciech Weiss (1875-1950)
Upał, [1898]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 43x60,5

oznaczenie autorskie: Sygn. I.d.: WW [monogram wiązany]

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koniec wieku >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>