Wojciech Weiss (1875-1950)
Maki, [1902-1903]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>