Jonasz Stern (1904-1988)
Akt, [1933]
Zakup od autora, 1969
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>