Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
ul. Piłsudskiego 12
w remoncie
imnk
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej to projekt w trakcie realizacji, którego celem jest wyremontowanie XIX wiecznego Pałacyku Czapskich i przekształcenie w nowoczesne centrum ekspozycyjne, badawcze i edukacyjne poświęcone numizmatyce. Od 2013 roku w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego będzie można podziwiać najwspanialszą na świecie kolekcję monet medali i banknotów polskich. 
Pierwszy Oddział Muzeum Narodowego powstał w 1903 roku w Pałacu Czapskich przy ówczesnej ulicy Wolskiej (obecnie ul. Piłsudskiego). Była to miejska rezydencja należąca do Emeryka Hutten-Czapskiego (1828-1896), którego znakomita kolekcja polskich monet i medali, pamiątek narodowych i dzieł rzemiosła artystycznego, jak również bogate zbiory biblioteczne, zostały przekazane Gminie Miasta Kraków, w kilka lat po jego śmierci. Gmina natomiast oddała je w opiekę Muzeum Narodowemu, tym samym spełniona została wola zmarłego, który zgodnie z dewizą wypisaną nad wejściem do pałacu przeznaczył ten gmach „Monumentis Patriae naufragio ereptis” („Pamiątkom ojczystym ocalonym z zagłady”). 
W Oddziale mieszczą się zbiory udostępniane do celów badawczych: Gabinet Numizmatyczny oraz Zbiór Starych Druków i Rękopisów. W Kamienicy Łozińskich ma swoją siedzibę Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych, Pracownia Konserwacji Papieru i Archiwum MNK.
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl