Pałac biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałków 10.00 - 18.00
imnk
Najnowszym Oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, udostępnionym publiczności w październiku 2007 roku, jest Pałac Biskupa Erazma Ciołka, w którym mieści się wystawa Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek. gdzie można oglądać dzieła polskiej sztuki średniowiecznej (najważniejsze dzieło Madonna z Krużlowej ok. 1410), renesansowej i barokowej. Na parterze umieszczona została wystawa Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej. 
Budynek ten był w przeszłości jedną z najznamienitszych rezydencji biskupich. Powstał w latach 1503–1505 z fundacji biskupa płockiego Erazma Ciołka (ok. 1474-1522), kanonika krakowskiego i sekretarza króla Aleksandra Jagiellończyka. Architektura pałacu nosi zarówno znamiona sztuki późnego gotyku, jak i renesansu. 
W piwnicach Pałacu mieści się magazyn studyjny odlewów gipsowych i rzeźby kamiennej. Wśród przeszło ośmiuset eksponatów znajdują się zarówno oryginalne fragmenty architektury, które do zbiorów trafiły podczas restauracji krakowskich kościołów i pałaców, jak również – w przeważającej liczbie – odlewy gipsowe, wierne kopie detali rzeźbiarskich bądź modele dla kamieniarki okuwanej na nowo w miejsce zniszczonych oryginałów.
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl